Наричан "бяла стомана", циркониевият оксид се отличава от останалите материали с невероятната си якост на огъване от 1200 - 1400 MPa. Цирконият е най-надеждният материал за изработка на зъбни коронки и мостове, който може да се използва дори и за дълги мостови конструкции - до 16 члени мостове. Коронките и мостовете, изработени от цирконий, са висикоестетични поради добрата си светлопропускливост, отсъствието на метал в конструкцията и липсата на нежелания синиьо-сив метален цвят на венеца, който много често прозира при металокерамичните конструкции. Със своите здравина и лекота, превъзхождащи трикратно тези на стоманата и титана, циркониевите зъбни корони и мостове са изключително устойчиви на счупване. 

През последните десетилетия този първокласен материал - цирконият, се използва в медицината за направа на изкуствени стави, а сега вече намира приложение и в денталната медицина. Циркониевите зъби се произвеждат  по CAD/CAM технология. CAD/CAM представляват две отделни програми  които са взаимно свързани. В CAD модула става компютърното сканиране на модела и последващото го цифрово моделиране и получаване на 3D виртуален модел. Полученият виртуален 3D модел се прехвърля в CAD модула, където се извършва "превръщането" му в цифрички и буквички  и от там - в G-кодове, които командват машината за изрязване на циркониевия оксид. 

 

Предимства на циркониевите корони и мостове:

  • цирконият има изключително висока устойчивост на счупване
  • цирконият е киселинно устойчив - не потъмнява
  • цирконий може да се използва в случаи на много дълги мостове - 16 свързани единици
  • циркониевите коронки и ициркониевите мостове имат великолепни естетически  качества - мното добра светло пропускливост, изключително висока точност и прецизност, ненадмината естетика
  • отлична биосъвместимост на циркониевите конструкции с човешкия организъм
  • ниска топопроводимост
  • циркониевите корони и мостове са без тъмни маргинални граници (венци)

Пациентите за нас...