Наричан "бяла стомана", циркониевият оксид се отличава от останалите материали с невероятната си якост на огъване от 1200 - 1400 MPa. Цирконият е най-надеждния материал, който може да се използва за дълги мостови конструкции - до 16 члени мостове. Коронките и мостовете, изработени от цирконий, са висикоестетични поради добрата си светлопропускливост, отсъствието на метал в конструкцията и липсата на нежелания синиьо-сив метален цвят на венеца, който много често прозира при металокерамичните конструкции. Със своите здравина и лекота, превъзхождащи трикратно тези на стоманата и титана, циркониевите корони и мостове са изключително устойчиви на счупване.

През последните десетилетия този първокласен материал се използва в медицината за направа на изкуствени стави, а сега вече намира приложение и в денталната медицина. Циркониевите зъби се произвеждат  по CAD/CAM технология. CAD/CAM представляват две отделни програми  които са взаимно свързани. В CAD модула става компютърното сканиране на модела и последващото го цифрово моделиране и получаване на 3D виртуален модел. Полученият виртуален 3D модел се прехвърля в CAD модула, където се извършва "превръщането" му в цифрички и буквички  и от там - в G-кодове, които командват машината за изрязване на циркониевия оксид.