Нашата зъботехническа лаборатория е единствената сертифицирана в България лаборатория от Vertex Dental - производителят на материала ThermoSens