Зъболечение здравна каса

 

Работа с НЗОК

Задължително здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със Здравната каса, без оглед на адресната регистрация.

При посещение при лекар по дентална медицина пациентът следва да носи личната си здравноосигурителна книжка, в която се вписват извършените дейности – код на дейността и на зъба, данните на лекаря по дентална медицина, както и датата на извършване.

При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от Българския зъболекарски съюз и от Националната здравноосигурителна каса. Осигурените лица получават този документ в районната здравноосигурителна каса.

Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности за срока на действие на НРД.

Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, преди да им бъдат предоставени денталните услуги.

При всяко посещение при лекар по дентална медицина пациентът заплаща потребителска такса, определена с министерско постановление съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Не заплащат потребителска такса гражданите, които попадат в категориите на освободените от нея лица, както и лицата под 18-годишна възраст.  

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса ТУК >>

 

*** В Дентален център Ес Би Си ООД намираме амалгамата и химичния композит за неподходящи и не ги използваме. Вместо това, обтурациите - пломбите по Здравна каса, се правят с GRADIA на GC /Япония/ – водещ световен производител на фотополимери. 

 

 

 

 

 

Дентални услуги при зъболекар през 2017 година по Здравна каса

За пациенти до 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

 

Пакет дейности

Стойност заплащан от НЗОК, лв.

Стойност заплащана от пациента, лв.

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус

6,44 лв.

1,80 лв.

Обтурация с амалгама или химичен композит

32,40 лв.

0,00 лв.

Екстракция на временен зъб с анестезия

13,00 лв.

0,00 лв.

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

32,40 лв.

0,00 лв.

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92 лв.

4,70 лв.

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93 лв.

12,30 лв.

 

* Здравно осигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса;

* Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

 

За пациенти над 18 години - първична извънболнична стоматологична помощ

 

Пакет дейности

Стойност заплащан от НЗОК, лв.

Стойност заплащана от пациента, лв.

Обстоен преглед със снемане на зъбен статус

6,44 лв.

1,80 лв.

Обтурация с амалгама или химичен композит

28,40 лв.

4,00 лв.

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

28,40 лв.

4,00 лв.

 

 

* Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до две лечебни дейности за съответната календарна година

     
     

 

Undefined

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БИ СИ

Ние предлагаме цялостно и комплексно обслужване на своите пациенти във всички области на денталната медицина.

Нашата главна цел е да направим Вашето зъболечение КАЧЕСТВЕНО, ПРИЯТНО, УДОБНО и БЕЗБОЛЕЗНЕНО.

Адрес:

ул. Александър Македонски 2
гр. София
+359 886 06 77 58
+359 887 46 83 30

Работно време

.

  • Понеделник - Петък: от 8.00 до 20.00 часа
  • Събота: почивен ден
  • Неделя: почивен ден