Едно от големите предимства на Дентален център Ес Би Си е собствената зъботехническа лаборатория - един основен фактор, от който зависи успешният изход на вашето протетично зъболечение. Нашата зъботехническа лаборатория е една от най-модерно оборудваните лаборатории не само в България, а и на световно равнище.

Всяка една коронка, протеза, мост, фасета и др. е резултат на съвместна работа на клиника и лаборатория. Качеството на всяка зъбопротезна конструкция зависи пряко от уменията на зъболекаря и зъботехника; от материалите, с които е направена и от технологиите които са използвани при направата и.

Защо това е толкова важно?


 

302069_10200943387645091_1550568735_n.jpg
377.jpg
scan0001ddd.jpg

Качество 

От първото ви посещение в нашият дентален център до поставянето на зъбопротезната ви конструкция ние имаме възможност да контролираме качественото изпълнение на всеки един работен етап. Ето защо можем да ви гарантираме:

  • произходът и качеството на всеки материал, който е използван за вашата нова протеза или коронка
  • качеството на готовата зъбопротезна конструкция
  • успешно протетично лечение в дългосрочен план

Работа в екип 

Екипната работа и непосредствена близост на кабинет и лаборатория осигуряват изработването на качествени зъбни протези, корони, мостове и т. н. Това е така, защото:

  • Зъболекарят и зъботехникът имат възможност да участват активно в цялото ви лечение. 
  • Постоянният контакт между стоматолог и зъботехник елиминира до минимум възможността за допускане на грешки по време на работа
  • За отлична екипна работа е важен съвместният опит на зъболекар-зъботехник. 

Отговорност

Наша отговорност е вие да получите най-доброто стоматологично лечение. Това включва както отличната работата на стоматолога, така и отличната работата на зъботехническата лаборатория. 

При нас никога няма да чуете често употребявани фрази от сорта на " ...зъботехникът не си е свършил работата" или " отпечатъкът, който стоматологът е взел не е добър". Наша отговорност е да проведем успешно стоматологичното ви лечение, без компромомиси, без непредвидени резултати.

Повече информация за нашата зъботехническа лаборатория можете да намерите на www.sbcdental.com